Léčba kořenových kanálků – Endodoncie

Endodontickým ošetřením zubu, 

se rozumí odstranění zubní dřeně nebo jejich zbytků z korunky a kořene zubu, mechanické opracování a vyčištění kanálků uvnitř zubu. Vzniklý prosotr je následně zaplněn hermetickým materiálem, který zabraňuje průniku infekce z dutiny ústní zubem do okolní kosti. Endodontické ošetření zubu se provádí nejčastěji v těchto situacích:

  1. Uvnitř zubu je infekce, která vyvolává zánět kosti v okolí kořene zubu (lidově “váček”)

  2. Rozsáhlý kaz korunky zubu již zasáhl zubní dřeň. Pokud není včas léčen vede ke vzniku “váčku”.

  3. Zubu chybí tolik, že nemůžeme zhotovit výplň nebo korunku a zajistit tak dlouhodobou funkčnost.

  4. V těchto případech se provede endodontické ošetřenía nově zhotovaná korunka zubu v laboratoři se zakotví do endodonticky ošetřeného kořene.

  5. Řada takto postižených zubů pacienta nijak neobtěžuje, proto může být potřeba endodontického ošetření překvapivá. Endodontické ošetření se na našem pacovišti provádí podle nejmodernějších vědeckých poznatků a technologií.