Dentální implantáty

Unikátní a nejmodernější způsob nahrazení chybějících zubů, 

je zavedení zubních implantátů. Vysvětleno velmi jednoduše, zubní implantát je malý titanový šroub, který slouží jako náhrada kořenové části chybějícího zubu. Je k dispozici v různých velikostech podle různých klinických situací. Dentální implantáty mohou být použity k náhradě jednoho nebo více chybějících zubů, i u zcela bezzubých pacientů (buď za účelem ukotvení celkové protézy nebo náhradě zubů bez použití protézy).

Dentální implantáty jsou alternativou pro klasický můstek. Pro jeho zhotovení je nutné připravit (obrousit) mnohdy zcela zdravé zuby, čemuž se s použitím implantátu vyhneme. Proces implantace je zpravidla jednoduchý postup, který je prováděn za sterilních podmínek v zubní ordinaci s využitím lokálního umrtvení. Proces vhojování implantátu (osseointegrace) probíhá běžně od 3 do 6 měsíců, podle kvality kosti. Po této fázi nastupuje zhotovení korunky nebo můstku, který nasedá na kořenovou část.

Následná péče o implantát:

Pacienti jsou hygienistkou instruováni o provádění řádné péče okolo implantátu. Pacient je nadále monitorován na pravidelných kontrolách.

Okamžitá implantace

V případech kdy stav a hustota kosti je příznivá, mohou být zubní implantáty zavedeny ihned po extrakci zubu.

Bezzubá čelist

Bezzubou čelist lze pomocí implantátů ošetřit dvěma způsoby.

  1. Na zavedené implantáty se po fázi vhojování nasazuje na pevno připevněný můstek. Nový můstek zpracovává veškerý tlak. Výsledkem je stabilní a bezpečné řešení, které vám umožní jíst co chcete.

  2. Na zavedené implantáty se zhotovuje tzv. třmen nebo kulové hlavy, které doplňuje protéza, která je snímatelná, ale zároveň díky ukotvení pevně drží (matrice a patrice). Výsledkem je zlepšení kvality života, odnímatelnost protézy a nižší cena.

Časté otázky a odpovědi

Kdo je dobrým kandidátem na zubní implantát?

Každý, kdo chce nahradit chybějící zuby komfortním způsobem, lépe jíst a lépe se usmívat. Věk nehraje rozhodující roli. Pokud je léčba řádně plánovaná a pacient je celkově zdravý, je úspěšnost více než 98%.

Potřebují implantáty zvláštní péči?

Ne, zubní implantáty vyžadují stejnou péči jako vlastní zuby, včetně čištění kartáčkem, mezizubními pomůckami.

Jaké implantáty používáte?

Na našem pracovišti pracujeme s jedněmi s nejlepších implantátů na trhu. Jedná se o americké implantáty firmy 3I . https://www.biomet3i.cz/informace-pro-pacienty

Co v případě, kdy není dostatek kosti?

Úspěch zubního implantátu závisí především na schopnosti nést žvýkací síly, což záleží na tom, kolik kosti je k dispozici v místě, kde je implantát umístěn. Existuje řada faktorů, které mají vliv na kostní objem jako onemocnění parodontu, úraz, věk. Žádný problém…. Moderní implantologie má řadu technik, jak zajistit dobré podmínky pro implantaci. Můžeme zvětšit výšku i šířku kosti pomocí augmentačních materiálů nebo kostních štěpů. V horní čelisti jsme v implantaci limitováni polohou čelistních dutin. Při nedostatku výšky kosti v této oblasti, provádíme tzv.sinus lift, který spočívá v nadzdvižení dna čelistní dutiny a doplnění augmentačním materiálem.

Jak dlouho implantáty vydrží?

Implantát může sloužit pacientovi po celý jeho život. Musí ale dodržovat správnou ústní hygienu a pravidelné kontroly.

Je zavedení implantátu bolestivé?

Pacienti jsou často překvapeni, s jak malou nepohodlností se setkávají při zavedení implantátu. Obecně lze říci, že implantace je méně traumatizující než extrakce zubu.